| |

   

  O Σλλογς μας κανε αναφορ στο ΣΥΝΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ στις 10.02.2009 συνοψζοντας τα προβλματα που μπορε να παρμβει για την επλυσ τους-εκτς απ το θμα της κεραας του ΟΤΕ για την οποα χει γνει ξεχωριστ αναφορ και χει πρει τη δικαστικ οδ.Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ για τα θματα που αφορον το κυκλοφοριακ πρβλημα και σχετζονται με το Δμο Αμαρουσου μς ενημρωσε τι αφο ο Δμος χει κνει κυκλοφοριακ μελτη εναι στη διακριτικ του ευχρεια να την υλοποισει επικαλομενος λγους π.χ.οικονομικος κλπ για την καθυστρηση.
  Για το θμα των κλειστν δρμων των λλων Δμων,της λειτουργας του Ανοιχτο Πανεπιστημου και του ΙΕΚ  προχωρει την ρευνα και θα μας ενημερσει για την εξλιξη.
   


   

  ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
  Προς το Συνγορο του Πολτη
  (ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΤΕΛΩΣ)
   

  1.      ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Παρακαλομε συμπληρστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γρμματα)
   
  ΟΝΟΜΑ:………ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ‘ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ’……………………………………………………………………………………………………………
  ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………………………………………….……………….
  ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:……………………………………………………………………………………………………….
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ……ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 17 ΚΑΙ ΖΩΟΔ.ΠΗΓΗΣ 2 …………………………………………………………………………………
                             ΠΟΛΗ………ΜΑΡΟΥΣΙ…………………………ΤΑΧ. ΚΩΔ…15122…………………………….
  ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ /ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ:………………………………………………….
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ:……………………………………………………FAX:………………………………………..
   
  2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
  ΔΗΜΟΣ ΠΕΥΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΟΤΕ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ…………………………………………………
   
  3. ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΑΣ (Παρακαλομε συμπληρστε με καθαρ και ευανγνωστα γρμματα, με μπλε μαρο στυλ, και εξηγεστε σντομα και με τρπο σαφ και κατανοητ, το πρβλημ σας. Εναι απαρατητο να αναφρετε στοιχεα, πως για παρδειγμα: την ακριβ ημερομηνα και τις περιστσεις κτω απ τις οποες ανκυψε το πρβλημ σας καθς και τον τρπο με τον οποο ζηττε να επιλυθε, αν χετε δη απευθυνθε στην αναφερμενη υπηρεσα, αν λβατε απντηση, αν χετε ασκσει ενδικοφαν προσφυγ αν η υπθεσ σας εκκρεμε ενπιον δικαστικς αρχς)………………………
  Η περιοχ ‘Ψαλδι’ Αμαρουσου εναι μα περιοχ αμιγος κατοικας , σμφωνα με το ΦΕΚ 166/6.3.1987.Αναφερμαστε στο τμμα που περικλεεται απ τις οδος Βρωνος-Ανδρνικου , Νερατζιωτσσης, Α.Παπανδρου , Αγρινου.Η περιοχ μας χει χαμηλ σπτια ,οι κτοικοι χουν επενδσει τα χρματ τους σε μια περιοχ που με βση τις προδιαγραφς για τους ρους δμησης και της χρσεις γης θα τους εξασφλιζε μια ικανοποιητικ ποιτητα ζως μσα σε να αστικ περιβλλον.
  Στην περιοχ αυτ χουν εγκατασταθε μεγλες υπερτοπικς χρσεις με συνπεια να χουν δημιουργηθε τερστια προβλματα.
  Απ το 2005 λειτοργησε το υπερτοπικ εμπορικ κντρο ‘THE MALL και μεταγενστερα το Υπουργεο Παιδεας ,η λειτουργα των οποων επιδενωσε δραματικ τους ρους διαβωσης των κατοκων , διτι οι χρσεις γης «μεταβλθηκαν επ τα χερω» (αθροζοντας τις επιπτσεις και απ τη λειτουργα της Αττικς οδο και του σταθμο ‘Νερατζιτισσα’).Αυτ λα γιναν χωρς υποδομς για τη διευθτηση του ολονα αυξανμενου γκου οχημτων  και χωρς μελτες εκτμησης των επιπτσεων στο περιβλλον και τη ζω των κατοκων του οικισμο που γειτνιζει.
  Σμφωνα με δημοσιεματα εφημερδων –απ στοιχεα του διου του εμπορικο κντρου – οι επισκπτες κθε χρνο εναι 12.000.000.Και μνο αυτ το στοιχεο δεχνει τι μα Ελλδα ρχεται κθε χρνο στο ‘Ψαλδι’.
  Τα οχματα κινονται ανεξλεγκτα προς λες τις κατευθνσεις παραβιζοντας χωρς ριο λα τα σματα που υπρχουν , εκμεταλλευμενοι και το γεγονς τι η σμανση εναι ελλιπς λθος σε αρκετος δρμους.
  Οι κτοικοι της περιοχς χουν προσπαθσει με λα τα μσα να υπρξει μα λση στο κυκλοφοριακ πρβλημα καταρχν το οποο εναι το μεζον θμα(χληση απ το θρυβο, ρπανση, ατυχματα, κυκλοφοριακ χος ,ανεξλεγκτο parking).
  Η Δημοτικ Αρχ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ανθεσε στο Πανεπιστμιο Πατρν την εκπνηση κυκλοφοριακς μελτης για το ‘Ψαλδι’ με κριο ξονα την αποτροπ της διαμπερος κυκλοφορας για την εξυπηρτηση των υπερτοπικν χρσεων που χουν εγκατασταθε στην λλη πλευρ της Αττικς οδο , αλλ διρχονται απ τον οικισμ –καταστρφοντας τον οικιστικ ιστ-για την πρσβασ τους παρ την παρξη ‘εναλλακτικν’ διαδρομν απ μεγλους οδικος ξονες.
  Η μελτη εγκρθηκε με την απφαση 564/20.12.2007 του Δημοτικο Συμβουλου και επανεγκρθηκε με την απφαση 301/17.6.2008 του Δημ.Συμβουλου.
   
  Εν τω μεταξ οι Δμοι Πεκης και Ηρακλεου με τους οποους γειτνιζει η περιοχ μας χουν κυριολεκτικ κλεσει τσσερις δρμους (Μεσολογγου, Χου,Πετμεζ και Κατσαντνη) με τσιμεντνιες κατασκευς,γλστρες,σκλες κλπ επιτενοντας το πρβλημα,διτι πρακτικ αυτο οι δρμοι εξυπηρετον μνο τους κατοκους αυτν των δρμων.
  Ο Δημος Πεκης σε επιστολ μας(αρ.πρωτ.7364/11.11.08) με βση ποιες αποφσεις χουν κλεσει οι δρμοι , απντησε αριστα με αποφσεις Δημοτικν Συμβουλων(αρ.πρωτ.8260/18.12.08).
  Στην περιοχ μας δεν χει γνει καμμα κυκλοφοριακ ρθμιση.
   
   
   
   
  Ζητμε να διευρευνσετε:
  1.     τη νομιμτητα του κλεισματος των δρμων και απ τους δο Δμους (Ηρακλεου και Πεκης ) δεδομνου τι πως γνωρζουμε ακμα και πεζδρομοι να ταν θα πρεπε να χουν εκδοθε ΦΕΚ και οι πεζδρομοι δεν ‘κλενουν’.
  2.     τη νομιμτητα της μη λψης μτρων προστασας μχρι σμερα απ το Δμο Αμαρουσου (π.χ.εφαρμογ κυκλοφοριακν ρυθμσεων και τα τεχνικ ργα που θα στηρζουν τις ρυθμσεις αυτς)
   
  Επσης
  1.Στο οικοδομικ τετργωνο 648 λειτουργε το εκπαιδευτικ κντρο του ΟΤΕ,το οποο απ το 2005 μετονομστηκε σε ’ΟΤΕ ACADEMY’ διευρνοντας τις εκπαιδευτικς του δρσεις  και σμερα εκτς των λλων δραστηριοττων παραχωρε τις εγκαταστσεις του στο Ανοιχτ Πανεπιστμιο (τριτοβθμια εκπαδευση) .
  Στη διρκεια των μαθημτων τα Σαββατοκριακα οι γρω δρμοι πλημμυρζουν στην κυριολεξα απ αυτοκνητα και ,τι αυτ συνεπγεται.Σημειστε τι υπρχει κινητικτητα διαρκς των αυτοκιντων γιατ τα μαθματα και οι αντστοιχες ρες ποικλουν.
  Επσης στο οικοδομικ τετργωνο 665 σε δημσιο Λκειο λειτουργε Δημσιο ΙΕΚ.
   
  Καταρχν σμφωνα με το προαναφερθν ΦΕΚ περ αμιγος κατοικας επιτρπεται στην περιοχ μας λειτουργα μνο πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης και χι τριτοβθμιας.
  Σε γγραφ μας προς την Πολεοδομα Αμαρουσου (αρ.πρωτ.7006/11.11.08), για τη χρση των Ο.Τ.648 και 665 ,μας απντησε (αρ.πρωτ.7006/25.11.2008) τι επιτρπονται κατ παρκκλιση χρσεις εφσον δεν αποτελον παργοντα επικινδυντητας και πηγ χλησης για το περιβλλον ,την κυκλοφορα και ιδιατερα την κατοικα στερα απ λεγχο των αρμοδων Υπηρεσιν.
   
   
  Ζητμε να διερευνσετε:
  τη νομιμτητα της δραστηριτητας του ‘OTE ACADEMΥ’ καιθς και του Δημοσου ΙΕΚ και εν χει γνει λεγχος απ τις αρμδιες Υπηρεσες για τη σημεριν μορφ λειτουργας τους ,λαμβνοντας υπψιν σας το χαρακτηρισμ της περιοχς ως ‘ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ’στην οποα επιτρπεται λειτουργα μνο πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης,  την χληση που προκαλε στην κατοικα και τη ρπανση στο περιβλλον η συγκντρωση και διακνηση εκατοντδων αυτοκιντων στην περιοχ μας και δεδομνης της μεγλης υποβθμισης της περιοχς μας απ τη λειτουργα υπερτοπικν χρσεων (Μall ,Yπουργεο Παιδεας, Αττικ οδς,Σταθμς Νερατζιτισσα κλπ).
   
  Εμαστε στη διθεσ σας για κθε πρσθετη πληροφορα διευκρνιση.
   

   

   
  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
  1. απφαση 564/20.12.2007 Δημ.Συμβουλου Αμαρουσου
  2. απφαση 301/2008 Δημ.Συμβουλου Αμαρουσου
  3. γγραφο προς Δμο Πεκης(7364/11.11.08)
  4. απαντητικ γγραφο Δμου Πεκης…(8260/18.12.08)
  5. γγραφο προς την Πολεοδομα  Αμαρουσου(7006/11.11.08)
  6.  απαντητικ γγραφο Πολεοδομας Αμαρουσου…(7006/25.11.2008)
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:10/02/2009